Ροική Εξέλιξη Κυλινδροκεφαλής

Η απόδοση ενός κινητήρα είναι αποτέλεσμα της καύσης του καυσίμου μίγματος εντός του θαλάμου καύσης.

Υπάρχουν 5 τρόποι για να ανεβάσουμε την απόδοση ενός κινητήρα:

Να επιτύχουμε την αποτελεσματικότερη καύση του καυσίμου μίγματος Να αυξήσουμε την μηχανική του απόδοση πέραν του τυπικού 90% μέσω της μείωσης των απωλειών εντός του κινητήρα Να αυξήσουμε την θερμοδυναμική του απόδοση Να μεγαλώσουμε την ογκομετρική του απόδοση μέσω της αύξηση του καυσίμου μίγματος (βενζίνη/αέρας) που θα μπει στον θάλαμο καύσης Να αυξήσουμε τον ρυθμό περιστροφής του κινητήραΗ κυλινδροκεφαλή έχει επίδραση στους 3 από τους ανωτέρω 5 τρόπους αύξησης της απόδοσης. Θερμοδυναμική απόδοση, αποτελεσματικότερη καύση και ογκομετρική απόδοση εξαρτώνται από την σχεδίαση και μορφή της κυλινδροκεφαλής .

Θερμοδυναμική απόδοση
Για να αυξήσουμε την θερμοδυναμική απόδοση ενός κινητήρα θα πρέπει να προβούμε σε λείανση του θαλάμου καύσης και του πιστονιού και να μπορέσουμε να επιτύχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας.

Αποτελεσματικότερη καύση
Η αποτελεσματικότερη καύση εξαρτάται από την σχεδίαση του θαλάμου καύσης , τον γενικότερο σχεδιασμό της κεφαλής από το εργοστάσιο κατασκευής , την σχέση συμπίεσης , την επιφάνεια και το σχήμα των θυρίδων εισαγωγής , το σχήμα της άνω επιφάνειας του πιστονιού και τον χρονισμό των εκκεντροφόρων και της ανάφλεξης. Ο βελτιωτής δεν μπορεί να επέμβει και να αλλάξει την σχεδίαση της κυλινδροκεφαλής και του θαλάμου καύσης , μπορεί όμως να επέμβει σε όλους τους άλλους παράγοντες. Ειδικά για την συμπίεση ένας γενικός κανόνας καθορίζει ότι η ιδανική σχέση συμπίεσης για κάθε κινητήρα επιδόσεων πρέπει να είναι τόσο υψηλή όσο γίνεται ώστε να μην παρουσιάζονται κατά την λειτουργία του πειράκια ή προαναφλέξεις.

Ογκομετρική απόδοση
Η ογκομετρική απόδοση ενός κινητήρα είναι ο λόγος μεταξύ του θεωρητικά υπολογιζόμενου εισερχόμενου μίγματος και του πραγματικά εισερχόμενου μίγματος στον κινητήρα. Το ποσοστό ογκομετρικής απόδοσης ενός κινητήρα εξαρτάται από διάφορες τις μικροανωμαλίες που εμποδίζουν την ομαλή ροή του μείγματος και του μικρού χρόνου που είναι διαθέσιμος για να πληρωθεί ο κύλινδρος με καύσιμο μίγμα. Λειαίνοντας τους αυλούς εισαγωγής και μεγαλώνοντας τις έδρες των βαλβίδων εξαφανίζουμε τις όποιες μικροανωμαλίες υπάρχουν εκεί ως υπολείμματα από την φάση της χύτευσης της κυλινδροκεφαλής. Αν στην συνέχεια τοποθετηθεί και ένας εκκεντροφόρος με μεγαλύτερη διάρκεια και βύθισμα από τον εργοστασιακό αποκτάμε αυτόματα μεγαλύτερο χρόνο για την πλήρωση του θαλάμου καύσης με περισσότερο καύσιμο μίγμα. Κατά την διάρκεια βελτίωσης της κυλινδροκεφαλής γίνονται εργασίες αφαίρεσης όλων των καταλοίπων της χύτευσης , μεγαλώνει η διάμετρος του αυλού της βαλβίδας καθώς και η έδρα της. Στην συνέχεια λειαίνονται όλες οι απότομες γωνίες που εμποδίζουν την ομαλή ροή του μίγματος. Γίνονται τέλος επιπλέον εργασίες με σκοπό την σωστή εφαρμογή της κυλινδροκεφαλής με την πολλαπλή εισαγωγής και εξαγωγής και λειαίνονται και οι αυλοί εξαγωγής. Όλες οι ανωτέρω εργασίες γίνονται με σκοπό την μέγιστη απόδοση σε συγχρονισμό με τους παλμούς της εισαγωγής. Επιτυγχάνοντας την μέγιστη δυνατή πλήρωση του θαλάμου καύσης έχουμε σαν αποτέλεσμα την μέγιστη απόδοση του κινητήρα.

Δείτε τον κατάλογο των αυτοκινήτων για τα οποία η Liolios Racing αναλαμβάνει την ροϊκή εξέλιξη της κυλινδροκεφαλής σας. Όλες οι κυλινδροκεφαλές είναι άμεσα διαθέσιμες με ανταλλαγή της δική σας εργοστασιακής κεφαλής.

CITROEN
PEUGEOT
You are here: Προϊόντα | Ροική Eξέλιξη Kυλινδροκεφαλής