Προγραμματισμός Εγκεφάλων

Η εταιρεία Liolios Racing εξελίσει και διαθέτει προγράμματα χαρτογράφησης του εγκεφάλου για οποιοδήποτε στάδιο βελτίωσης του αυτοκινήτου. Η χαρτογράφηση γίνεται είτε σειριακά μέσω της θύρας αυτοδιάγνωσης OBD II του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας το software της εταιρείας Frieling Racing , είτε μέσω Chip Programmer για τα παλιότερα μοντέλα αυτοκινήτων.

Βασικές αρχές
Ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου αποτελείται από έναν μικροεπεξεργαστή που συνδέεται με μια μνήμη (eprom ή chip) μέσα στην οποία αποθηκεύονται όλοι οι χάρτες προπορείας , καυσίμου κλπ. Η λειτουργία του αυτοκινήτου καταγράφεται από τους διάφορους αισθητήρες στον χώρου του κινητήρα. Οι αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα κατά την λειτουργία του κινητήρα και τα αποστέλλουν στον εγκέφαλο μέσω ηλεκτρικών σημάτων. Εκεί τα δεδομένα αναλύονται από τον επεξεργαστή και καθορίζεται επακριβώς η απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου, προπορεία (advance) και ο χρόνος ψεκασμού για την ιδανική λειτουργία του κινητήρα.

Επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα .pdf αρχεία για να δείτε όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων για τα οποία η Liolios Racing αναλαμβάνει τον προγραμματισμό του εργοστασιακού εγκεφάλου.

CITROEN
PEUGEOT
You are here: Προϊόντα | Προγραμματισμός Eγκεφάλων