Μπλοκέ διαφορικό Quaife

Το μπλοκέ διαφορικό της Quaife τύπου Torsen εκτελεί 2 βασικές εργασίες. Μεταδίδει την κίνηση στα ημιαξόνια σαν απλό διαφορικό ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την ανεξάρτητη κίνηση των 2 ημιαξονίων. Αυτό επιτυγχάνεται μοιράζοντας διαρκώς το ποσοστό ροπής που φτάνει στους τροχούς ανεξαρτήτως των συνθηκών και του συντελεστή πρόσφυσης του οδοστρώματος. 2 τύποι μεταφοράς ροπής συναντώνται στα διαφορικά. Η μεταφορά ροπής από τον κινητήρα στους τροχούς και η μεταφορά ροπής από τον ένα τροχό στον άλλο.

Ενα απλό διαφορικό μοιράζει ακριβώς την ιδία ροπή σε κάθε τροχό με αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια μεταφοράς μεγαλύτερου ποσοστού ροπής σε έναν από τους 2 τροχούς (πχ στροφή) να συνεπάγεται απώλεια πρόσφυσης των τροχών.

Το μπλοκέ διαφορικό χάρη στον μηχανισμό του μοιράζει διαρκώς και κατά τέτοιο τρόπο την ροπή από τον τροχό με την λιγότερη πρόσφυση σε αυτόν με την μεγαλύτερη έτσι ώστε να μην υπάρχει καθόλου σπινάρισμα. Το ποσοστό εμπλοκής καθορίζει και πόση ροπή θα μεταφερθεί κάθε φορά από τον έναν τροχό στον άλλο.

Ένα μπλοκέ τύπου Torsen με γρανάζια και ποσοστό 4:1 σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει στο τροχό με την καλύτερη πρόσφυση 4 φορές το ποσοστό ροπής που μπορεί να διαχειριστεί ο τροχός που σπινάρει.

Σε αντίθεση με τα μπλοκέ με δισκάκια που έχουν ένα μόνιμο ποσοστό εμπλοκής, τα μπλοκέ διαφορικά με γρανάζια μεταβάλλουν συνεχώς το ποσοστό εμπλοκής τους από 2.5:1 έως και 6:1. Όταν δεν υπάρχει απώλεια πρόσφυσης λειτουργούν σαν απλά διαφορικά.

Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τον κατάλογο αυτοκινήτων για τα οποία η Liolios Racing διαθέτει τα προϊόντα της εταιρείας RT Quaife Engineering.

CITROEN
PEUGEOT
You are here: Προϊόντα | Μπλοκέ διαφορικό Quaife